wie ben ik, contact


tijd en aandacht voor de werkelijkheid van het innerlijk leven


Mijn naam is Bram Jansen.


Vlak nadat ik in 2002 was gestopt met werken (in het middelbaar en hoger onderwijs) heeft zich een belangrijke geestelijke omkering in me voltrokken. Bij wijlen broeder Jan van Deenen sj en zuster Clary Braun jmj ben ik toen een leergang geestelijke begeleiding gaan volgen.

In diezelfde tijd heb ik ‘Het leven leren leven’ geschreven (Uitg. Lannoo, 2002), een wonderlijk helder boek over de  mens als open, begenadigd, transcendent wezen.


Daarna ben ik – deels samen met wijlen mijn vrouw Liesbeth - in binnen- en buitenland vele kloosterwandelingen gaan maken en begeleiden. Zo leerde ik het contemplatieve kloosterleven goed kennen en hogelijk waarderen. Het werd me allengs duidelijk dat de stilte van een klooster en het alleen of samen stil zijn in de natuur veel bij mensen in beweging kan brengen.

Daarom ben ik in 2012 begonnen met het begeleiden van stilte retraites in diverse kloosters.


Sinds najaar 2016 ben ik oblaat (lekenbenedictijn) van de St. Adelbertabdij in Egmond-Binnen.


Naast mijn betrokkenheid bij St. Adelbertabdij ben ik sinds 2015 actief voor de jonge stichting Nieuw Sion, een oecumenische woon- en werk- en getijdengemeenschap in opbouw in de voormalige Trappistenabdij Sion bij Deventer.


Ik ben actief lid van ‘Gaandeweg', de vereniging voor geestelijk begeleiders in Nederland en Vlaanderen (www.gaandeweg.com).

Wilt u contact?  Schrijf me een bericht