over woestijndagen

tijd en aandacht voor de werkelijkheid van het innerlijk leven


Ieder mens is een pelgrim op de eigen levensweg: een wegzoeker, een zinzoeker, misschien een Godzoeker. Die zoektocht vindt binnenin ons plaats, in onze geest en in ons hart. De uiterlijke wereld geeft slechts handreikingen en aanknopings-punten.

Wie zou niet wat graag een verstild rustpunt in zichzelf willen weten? En vandaaruit een beter zicht op een zinvol leven in onze complexe, hectische wereld?

De Geest van de Allerhoogste is ons op onze zoektocht ten allen tijde nabij, maar merken we dat in het dagelijks leven wel?


Een klassieke manier om de weg naar binnen (terug) te vinden en een bewust innerlijk leven te leren leiden, is een tijdelijk verblijf in de woestijn, ver van de drukte van de mensen en de wereld. Al vele duizenden jaren zijn monniken en kluizenaars zo te werk gegaan.

Tegenwoordig zijn er kloosters die moderne mensen een ideale mogelijkheid bieden voor een paar ‘woestijndagen’.


Ik begeleid in een aantal kloosters korte retraites van kleine groepen.

Het eerste etmaal help ik de deelnemers op weg, de stilte in.

Op de laatste dag wisselen we ervaringen uit en kijken we naar de toekomst.

Zo krijgen de deelnemers royaal de tijd om aandacht te geven aan hun innerlijk leven.

 

Door mijn manier van begeleiden hoop ik ieder van de deelnemers te helpen zien of, wanneer en hoe de Geest van de Allerhoogste haar of hem iets te zeggen heeft over de eigen levensgeschiedenis, over de eigen leefstijl, over de invulling van de (nabije) toekomst.