Stilte retraites

Woestijndagen


tijd en aandacht voor de werkelijkheid van het innerlijk leven


Stilte retraites met begeleiding

Een stilte retraite bij een kloostergemeenschap bij wie bidden, lezen en werken hoofdzaak zijn is een uitgelezen gelegenheid om het eigen innerlijk leven aandacht te geven. De contemplatieve sfeer van het klooster nodigt daartoe van harte uit. Een paar dagen in stilte leven in het dagritme van de zusters of monniken schept ruimte om allerlei emoties en het zielsverlangen in de diepere lagen van ons wezen (weer) te kunnen voelen. Iedere mens heeft die emoties en dat verlangen, en elke deelnemer zal eigen ervaringen gewaarworden, gedragen door de heilzame verbondenheid met de kloostergemeenschap en de retraitegroep.


Op de eerste dag lezen we samen teksten en psalmen, maken we een of twee korte wandelingen, en leren we samen stil te zijn. Een van de monniken leidt ons op de tweede dag de stilte in. Die duurt twee hele etmalen. Op de derde dag heeft iedere deelnemer een gesprek met mij over haar/zijn ervaringen tot dan toe. Op de vierde dag wisselen we ervaringen uit en kijken we vooruit naar het leven na de retraite.Data en plaatsen in 2019


25 tot en met 28 maart 

Start: maandagochtend 11.00 uur

Einde: donderdagmiddag 14.00 uur

Kosten: €325 all-in

Informatie: contactformulier; zie ook de website van de abdij (www.abdijvanegmond.nl, onder ‘Benedictushof’)

Aanmelding: via de website van de abdij, onder ‘Benedictushof’3 tot en met 6 juni, bij de Benedictijnen van de St. Adelbertabdij, Egmond-Binnen (N.H.)

Start: maandagochtend 11.00 uur

Einde: donderdagmiddag 14.00 uur

Kosten: €325 all-in

Informatie: contactformulier; zie ook de website van de abdij (www.abdijvanegmond.nl, zie onder ‘Benedictushof’)

Aanmelding: via de website van de abdij, onder ‘Benedictushof’23 tot en met 26 oktober, bij de Benedictijnen van de St. Adelbertabdij, Egmond-Binnen (N.H.)

Start: maandagochtend 11.00 uur

Einde: donderdagmiddag 14.00 uur

Kosten: &325 all-in

Informatie: contactformulier; zie ook de website van de abdij (www.abdijvanegmond.nl, zie onder 'Benedictushof')

Aanmelding: via de website van de abdij, onder 'Bendictushof'